Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Pleurosticha) morio (Krynicki, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z Syberii, europejskiej części ZSRR, Słowacji i Węgier. W Polsce nie był stwierdzony w sposób pewny. Wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w okolicach Warszawy nie znalazła później potwierdzenia. Ani M. Łomnicki (1913), ani A. Warchałowski (1973) nie zaliczyli Ch. (P.) morio (Krynicki) do chrząszczy krajowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884)