Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Oreina) alpestris (Schummel, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek Oreina alpestris (Schumm.) obejmuje zasięgiem Pireneje, górzyste obszary w NRD i RFN, góry Czech oraz całe Sudety i Karpaty; występuje w kilku podgatunkach. Podgatunek nominotypowy występuje w pasie sudecko-karpackim, a więc i na obszarze naszego kraju. Zasiedla tereny górzyste od podgórzy aż po wyższe położenia, gdzie jest częściej spotykany. Poławiany od maja do lipca na trybuli leśnej — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L., modrzyku górskim — Mulgedium alpinum Less., miłośnie górskiej — Adenostyles alliariae (Gouan) Kern., omiegach — Doronicum L., lepiężnikach — Petasites Mill. oraz innych gatunkach górskich. Larwy żerują tylko na roślinach baldaszkowatych — Umbelliferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Bach 1856, Gutfleisch 1859, Suffrian 1851, Kraatz 1859b); Sudety Zachodnie (Weise J. 1902, Weise J. 1916, Letzner 1884g, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schenkling 1900, Dittrich 1906, Kuhnt 1912, Pax 1921, Mohr 1966, Weise J. 1880, Weise J. 1884, Weise J. 1885, Warchałowski 1973); Sudety Wschodnie (Hänel 1937c, Koltze 1873, Weise J. 1883, Weise J. 1884, Weise J. 1885, Letzner 1884g, Schenkling 1900, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1963, Stobiecki 1883, Weise J. 1884, Rybiński 1903, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967); Bieszczady (Borowiec 1984c, Nunberg 1978); Pieniny: Trzy Korony (Borowiec L.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1904, Weise J. 1885, Łomnicki M.A. 1886, Rybiński 1903, Hänel 1937c, Starzyk J.R. 1971c), Dolina Kościeliska (Borowiec L.*); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Gutfleisch 1859, Weise J. 1883, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1923e, Winkler A. 1930, Roubal 1941, Suffrian 1851, Horion 1951); «Karpaty» (Weise J. 1884, Weise J. 1883, Weise J. 1883c, Weise J. 1916, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Dittrich 1906, Reitter 1912, Hänel 1937c, Horion 1951, Warchałowski 1973, Warchałowski 1982); «Sudety» (Warchałowski 1973, Reitter 1912, Hänel 1937c, Horion 1951, Warchałowski 1982, Dittrich 1906); «Hrabstwo Kłodzkie» (Stephan 1930); «Góry Śląskie» (Kraatz 1859b)

Uwagi:
«Sudety»: — terra typica! dla Chrysochloa alpestris v. alpestris a. coeruleoviridis Hänel, a nigripennis Hänel, Chrysochloa alpestris v. polymorpha a. coeruleoviridis Hänel, a. cyanicollis Hänel i a. viridis Hänel; «Beskidy»
Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie — terra typica! dla Orina alpestris var. bicolora J. Weise, var. fontinalis J. Weise, var. moesta J. Weise, var. olivacea J. Weise. var. rivularis J. Weise i var. bannatica J. Weise, Chrysochloa alpestris v. alpestris a. alutacea Hänel, a. liturata Hänel i a. viridicollis Hänel, Chrysochloa alpestris v. polymorpha a. bicolor Hänel
Sudety Zachodnie: Karkonosze — terra typica! dla Orina alpestris var. umbrosa J. Weise