Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Oreina) intricata (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy, Góry Dynarskie, Sudety i Karpaty. Wykazuje zróżnicowanie na dwa podgatunki. Podgatunek nominotypowy zasiedla cały łuk sudecko-karpacki, a O. (O.) intricata anderschi (Duft.) pozostałą część areału gatunkowego. W Polsce dość pospolity w wyższych położeniach górskich; wzmianki o występowaniu w Poznaniu są niewiarygodne. Występuje głównie w piętrze regla górnego w wilgotnych lasach, ziołoroślach, na polanach śródleśnych, pobrzeżach potoków i w innych miejscach wilgotnych. Poławiany od maja do października na różnych roślinach z rodziny złożonych, jak starzec gajowy — Senecio nemorensis L., modrzyk górski — Mulgedium alpinum Less., miłosna górska — Adenostyles alliariae (Gouan) Kern. i lepiężniki — Petasites Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Schummel 1906, Szulczewski 1922
KFP 16 Sudety Zachodnie Weise J. 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Roubal 1915b, Pax 1921, Warchałowski 1973, Kiesenwetter 1870, Letzner 1871, Schummel 1844, Letzner 1849g, Pfeil 1866
KFP 16 Sudety Zachodnie Szklarska Poręba Borowiec L.*
KFP 16 Sudety Wschodnie Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Koltze 1873, Weise J. 1883, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Reineck 1934, Hänel 1937c, Zebe G. 1853, Schummel 1844
KFP 16 Sudety Wschodnie Kletno Borowiec L.*
KFP 16 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Stobiecki 1883, Nowicki M. 1873, Kiesenwetter 1870
KFP 16 Beskid Zachodni Lipowa koło Żywca Wachtl 1870
KFP 16 Beskid Wschodni Trella 1939, Trella 1938, Nowicki M. 1864, Trella 1936
KFP 16 Bieszczady Warchałowski 1973, Borowiec 1984c
KFP 16 Pieniny Tenenbaum 1931
KFP 16 Tatry Osterloff 1884, Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Kiesenwetter 1870, Letzner 1874b, Hänel 1937c, Szymczakowski 1962b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. 1974c
KFP 16 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Gutfleisch 1859, Germar 1824, Suffrian 1851, Bach 1856
KFP 16 «Sudety» Hänel 1937c, Horion 1951, Warchałowski 1982, Winkler A. 1930, Tenenbaum 1931, Kiesenwetter 1870, Weise J. 1883c, Weise J. 1884, Osterloff 1884
KFP 16 «Beskidy» Horion 1951, Kiesenwetter 1870
KFP 16 «Galicja» Suffrian 1851
KFP 16 «Hrabstwo Kłodzkie» Stephan 1930

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe
Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie — terra typica! dla O. intricata var. amethystina J. Weise i var. seminigra J. Weise, Chrysochloa intricata v. intricata a. coeruleoviridis Hänel
«Śląsk»: — terra typica! dla Chrysomela intricata Germ.; «Karpaty»
Tatry: — terra typica! dla Chrysochloa intricata v. Anderschi a. cyanea Hänel; Polska