Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Oreina) liturata (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas z południowo-wschodniej części Alp. W Polsce nie występuje. Wzmianki sprzed przeszło 120 lat o jego występowaniu w Karpatach i na Śląsku nie były później potwierdzone (Letzner 1871).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1856); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)