Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Allorina) caerulea (Olivier, 1790b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zwartym zasięgiem Karpaty i ich podgórze; poza tym notowany z licznych, oderwanych stanowisk w górach środkowej i południowo-wschodniej Europy oraz z pojedynczych stanowisk na Niżu Europejskim. W Polsce stosunkowo rzadko spotykany, tylko w Bieszczadach pospolity w niektórych latach. Żeruje na różnych gatunkach roślin z rodzaju chaber — Centaurea L., zwłaszcza na chabrze łąkowym — C. jacea L., w Bieszczadach głównie na chabrze austriackim — C. austriaca Willds. Poławiany od wiosny do jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.