Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Oreina (Chrysochloa) cacaliae senecionis (Schummel, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górzystych w południowej i środkowej Europie. Tworzy kilkanaście podgatunków, z których O. (Ch.) cacaliae senecionis (Schumm.) występuje w Sudetach i Karpatach. W Polsce rzadko spotykany we wschodniej części kraju, pospolity w Sudetach. Poławiany latem i jesienią na różnych gatunkach roślin z rodziny złożonych — Compositae, jak np. na miłośnie górskiej — Adenostyles alliariae (Gouan) Kern., lepiężnikach — Petasites Mill. i starcach — Senecio L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.