Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oreina (Chrysochloa) virgulata (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary górzyste w południowej i środkowej Europie. W Polsce występuje w całym łuku sudecko-karpackim, przy czym w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częstszy, w Bieszczadach pospolity. Spotykany na polanach śródleśnych, w pobliżu cieków wodnych oraz w miejscach wilgotnych. Poławiany w lecie i jesienią na różnych gatunkach roślin z rodzaju ostrożeń — Cirsium Mill., np. na ostrożeniu lepkim — C. erisithales (Jacq.) Scop. i ostrożeniu głowaczu — C. eriophorum (L.) Scop.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.