Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Oreina (Chrysochloa) virgulata (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszary górzyste w południowej i środkowej Europie. W Polsce występuje w całym łuku sudecko-karpackim, przy czym w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częstszy, w Bieszczadach pospolity. Spotykany na polanach śródleśnych, w pobliżu cieków wodnych oraz w miejscach wilgotnych. Poławiany w lecie i jesienią na różnych gatunkach roślin z rodzaju ostrożeń — Cirsium Mill., np. na ostrożeniu lepkim — C. erisithales (Jacq.) Scop. i ostrożeniu głowaczu — C. eriophorum (L.) Scop.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako: