Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Cis) fissicollis Mellié, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozmieszczony, ale rzadko i sporadycznie spotykany na terenach górzystych w środkowej części Europy, na południe izolowanymi stanowiskami docierający do Pirenejów, Włoch środkowych, Jugosławii i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany dotychczas tylko z okolic Przemyśla. Ogólnikowe wzmianki sprzed kilkudziesięciu lat, bez bliższych danych, o występowaniu omawianego gatunku w Beskidach, Galicji i na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia. J. Gerhardt (1910) nie umieścił tego gatunku w spisie chrząszczy śląskich. Wymagania środowiskowe poznane niedostatecznie; na Morawach znaleziono go w hubie na buku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1923c); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1915); «Beskidy» (Reitter 1911); «Galicja» (Jakobson 1915)