Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Cis) fissicornis Mellié, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy. Poza Polską notowany z Białorusi, Czechosłowacji, Karpat ukraińskich, Austrii, Węgier i Rumunii. Wszędzie występujący lokalnie, rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce należy do wielkich rzadkości, znany dotychczas tylko z okolic Przemyśla. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierają się na danych odnoszących się do Śląska Czeskiego. Wymagania środowiskowe słabo poznane, poławiany na suchych gałęziach porośniętych hubami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: