Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phaedon (Phaedon) armoraciae (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, w Fennoskandii sięgający za koło podbiegunowe, a na wschód docierający do Syberii Zachodniej. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do jesieni. Łowiony głównie na brzegach rowów melioracyjnych, potoków i stawów. Jako roślina żywicielska podawany jest przetacznik bobowniczek — Veronica beccabunga L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Węgrzecki 1932, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879, Lentz 1871), Puszcza Augustowska (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Letzner 1871, Stypa-Mirek 1963), Sława, Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wawer (Osterloff 1884); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Warchałowski 1975, Letzner 1871), Muszkowice (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów i Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Sulejów, Rogów (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice koło Waśniowa (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kletno (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Ustroń (Gerhardt 1891c), Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady: Dolina Wołosatki, dolina pod Rozsypańcem (Borowiec 1984c); Tatry (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973); «Pomorze» (Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)