Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phaedon (Phaedon) concinnus Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozmieszczony na wybrzeżach Bałtyku i Morza Północnego oraz na niektórych solniskach śródlądowych; w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany głównie z zachodnich wybrzeży Bałtyku. Pojedyncze wzmianki o występowaniu na Pustyni Błędowskiej i jednym stanowisku w Sudetach Zachodnich winny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla stanowiska porośnięte roślinnością halofilną. Jako rośliny żywicielskie były podawane świbka morska — Triglochin maritimum L. i warzucha angielska — Cochlearia anglica L. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Weise J. 1916, Suffrian 1851, Bach 1856, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1875, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Pobierowo (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Pustynia Błędowska (Madziara-Borusiewicz 1972b); Sudety Zachodnie: Bukowiec woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze Zachodnie» (Warchałowski 1973); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1883)