Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phaedon (Sternoplatys) segnis Weise, 1884
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony na obszarach górzystych w środkowej części Europy, wykazywany z Alp, Gór Dynarskich, terenów górskich w NRD i z RFN, z Karpat. W Polsce chrząszcz należący do wielkich rzadkości, znany tylko z dwu krain. Zasiedla wilgotne lasy i zarośla, pobrzeża potoków i rowów. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Poławiano go na kościenicy wodnej — Malachium aquaticum (L.) Fr., roślinie rosnącej na niżu i w niższych położeniach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Warchałowski 1973); Tatry (Weise J. 1884); «Karpaty» (Weise J. 1884, Weise J. 1916, Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1930, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Tatry: — terra typica! dla Ph. segnis J. Weise, Dolina Strążyska