Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sclerophaedon carniolicus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zasiedlający przedgórza i góry w środkowej części Europy, obejmuje zasięgiem większą część Alp, Sudety, Karpaty i Góry Dynarskie. W Polsce występuje w całym łuku sudecko-karpackim. Zasiedla pobrzeża potoków, wilgotne lasy i zarośla oraz moczary. Żyje na gwiazdnicy gajowej — Stellaria nemorum L., na której niekiedy występuje gromadnie; w Bieszczadach łowiono w niektórych miejscach ponad 500 larw i postaci dojrzałych na powierzchni 100 m2 (Borowiec 1984c).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.