Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej i środkowej części Palearktyki; zamieszkujący prawie całą Europę prócz skrajnych prowincji północnych Fennoskandii oraz strefy roślinności śródziemnomorskiej. Spotykany w ciągu całego okresu wegetacyjnego na olszach — Alnus Mill., w Bieszczadach występuje pospolicie na olszy szarej — A. incana (L.) Mnch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1894, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Jarosławiec (Borowiec L.*); Pojezierze Pomorskie (Ruszkowski J.W. 1933, Lipp 1935b); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Gołdap (Schnaider Z. 1954b), Puszcza Augustowska — Rubcowo (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Schumann 1907, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Kuntze R. 1936, Ruszkowski J.W. 1933), Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1929, Mazur S. i Szyszko 1971, Osterloff 1884, Sumiński i Tenenbaum 1921); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Okołów 1968b), Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich (Warchałowski 1975), Wrocław (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Tomków 1977, Roger 1856, Kelch 1846, Schnaider Z. 1974, Tomków 1978, Chłodny 1978, Chłodny i in. 1980); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Osterloff 1884, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Giełzów, Spała, Rogów (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Tomków 1977, Viertl 1872, Tenenbaum 1918, Schaitter 1870, Jachno 1880, Nowicki M. 1874, Nowicki M. 1873b); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Anonim 1867b, Wachtl 1870, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), Krynica (Borowiec L.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady (Borowiec 1984c); Tatry (Nowicki M. 1868, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Szujecki 1966b, Warchałowski 1973, Kulwieć 1907); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879, Siebold 1847, Lentz 1853); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910c, Gerhardt 1910d, Kolbe W. 1894, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Weigel 1806, Schilling 1829b, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1854b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, występujący od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry.
«Śląsk»: — terra typica! dla Melasoma aenea a. discolor Gerh.