Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gonioctena (Gonioctena) decaspilota (Achard, 1924)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony głównie w północnych prowincjach Fennoskandii i Karelii, znany ponadto z Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego chrząszcza w okolicy Pułtuska i w Ojcowie polegała zapewne na pomyłce. M. Łomnicki (1913) nie zaliczył omawianego gatunku do fauny krajowej. Również bardzo dawne ogólnikowe doniesienia o występowaniu w byłych Prusach nie znalazły później potwierdzenia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Pułtuska (Osterloff 1884); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Osterloff 1884); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857)