Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Gonioctena (Gonioctena) flavicornis (Suffrian, 1851)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący Fennoskandię oraz tereny górzyste w środkowej części Europy, na południe docierający do Alp i Karpat Południowych. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, przy czym jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku na stanowisku niżowym (Rawa Mazowiecka) nie znalazła dotąd potwierdzenia i opierała się prawdopodobnie na pomyłce. Gatunek zasiedla tereny górskie i podgórza. Poławiany na wierzbie szarej — Salix cinerea L., wierzbie iwie — S. caprea L. i olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Scholz R. 1926, Scholz R. 1927d, Kolbe W. 1927); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910), góra Rosocha koło Janowa (Scholz R. 1923l, Scholz R. 1924m); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d, Warchałowski 1973); Bieszczady: Zatwarnica (Borowiec 1984c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Weise J. 1893, Kuhnt 1912, Horion 1951, Reitter 1870); «Karpaty» (Weise J. 1884, Nowicki M. 1873); «Sudety» (Warchałowski 1973); «Galicja» (Suffrian 1851, Łomnicki M.A. 1884, Weise J. 1884)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe