Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gonioctena (Gonioctena) kaufmanni (Miller, 1881)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnie Alpy oraz południowe i wschodnie Karpaty. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowe wzmianki o znalezieniu tego gatunku w Tatrach w początkach XX wieku dotąd nie znalazły potwierdzenia. Nie jest wiadomo czy był on znaleziony po polskiej stronie Tatr, gdyż jedyna wzmianka J. Weisego (1903) o występowaniu tego gatunku w Tatrach była podstawą zaliczenia tego chrząszcza do fauny Polski (M. Łomnicki 1913), jak również do fauny Słowacji (Roubal 1941).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: