Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Cis) punctulatus Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od górzystych terenów Francji, Włoch północnych, Krainy, Dalmacji i Siedmiogrodu przez Europę środkową aż do północnych części Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce bardzo rzadki, notowany tylko z Roztocza oraz bez bliższych danych, ogólnikowo ze Śląska i Beskidów. Spotykany głównie na hubach rozwijających się na drzewach iglastych: niszczyku ząbkowanym — Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb. ex Fr.) Donk i niszczyku jodłowym — H. abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk. Poławiany poza tym na drzewach liściastych, pod przegrzybiałą korą i w zmurszałym drewnie pokrytym strzępkami grzybni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.