Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Cis) rugulosus Mellié, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych autorów uważany za odmianę Cis (Cis) boleti (Scop.). Występuje w całej Europie środkowej, ale z jej części południowej rzadko wykazywany. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku i w pięciu krainach południowych. Bionomia i specjalizacja pokarmowa nie są znane, ale należy przypuszczać, że jak inne gatunki omawianego rodzaju odżywia się owocnikami hub i w nich odbywa swój rozwój.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: nadleśnictwo Ustka (Capecki 1969); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d), Borowa koło Niemczy (Gerhardt 1899b); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1878, Gerhardt 1890b); Roztocze: Smoryń woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1878, Gerhardt 1890b); «Śląsk» (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)