Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gonioctena (Goniomena) quinquepunctata (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zasiedlający środkową i północną część Europy, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący na całym obszarze, brak jednak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu w wielu krainach. Spotykany od wiosny do jesieni, najczęściej na jarzębinie, czeremsze i leszczynie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Węgrzecki 1932, Kniephof 1913, Lüllwitz 1914, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Lentz 1857, Dittrich 1908, Kleine 1940, Labler 1920, Labler 1921); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stypa-Mirek 1963, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kolbe W. 1899b, Riabinin 1961, Mackiewicz 1971b), Poznań (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Matuschka 1896, Kolbe W. 1899b, Polentz 1942, Warchałowski 1975, Gerhardt 1891c), Wrocław-Zakrzów, Sobótka (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Gerhardt 1891c), Oleśnica (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Spała, Inowłódz (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Uchanie woj. Zamość (Osterloff 1884), Puławy (Jakobson 1915b), okolice Lublina (Riabinin 1961); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1899d, Pfeil 1866, Letzner 1870, Letzner 1871, Osterloff 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899b, Kolbe W. 1899b), Jugów, Nowa Ruda (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie (Polentz 1942, Pax 1937, Gerhardt 1891c, Letzner 1871); Beskid Zachodni: Krynica (Tenenbaum 1931), Babia Góra (Pawłowski J. 1968, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973, Szujecki 1966b); «Prusy» (Bach 1856, Zebe G. 1853); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Gerhardt 1897, Tenenbaum 1931, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Schilsky 1909); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Phytodecta 5-punctata a. scutellata Trella