Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phratora (Phratora) atrovirens (Cornelius, 1857)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, na północ docierający do Danii i południowej Fennoskandii; od łuku sudecko-karpackiego w kierunku południowym występuje tylko na terenach górskich. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Żeruje na osikach. Poławiany od wiosny do jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Czwalina 1885); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1931); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Mazur S. i Szyszko 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975, Leder 1872); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c, Leder 1872), Borów koło Skokowej (Kolbe W. 1928), Borowa Oleśnicka (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b, Tenenbaum 1931); Roztocze (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920), Babia Góra (Pawłowski J. 1968, Pawłowski J. 1967); Pieniny (Tenenbaum 1931); Polska (Warchałowski 1973, Szujecki 1966b); «Prusy» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Kuhnt 1912); «Sudety» (Osterloff 1884)