Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Orthocis) festivus (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Bałkanów; notowany też z Syberii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w ośmiu krainach południowych. Spotykany głównie na buku i leszczynie, w owocnikach grzyba o nazwie skórnik pomarszczony — Stereum rugosum (Pers.) Fr.; notowano tego chrząszcza również z hub na grabie i topoli, a nawet na drzewach iglastych. Opis larwy omawianego gatunku opierał się na okazach znalezionych w czyreniu sosnowym — Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Wolski (Capecki 1969); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); «ŚIąsk» (Bach 1852, Gerhardt 1891, Kuhnt 1912, Horion 1961); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)