Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phratora (Chaeroceta) vulgatissima (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, na wschód przez Syberię docierający do Korei; wykazywany również z Ameryki Północnej. Żeruje głównie na wąskolistnych wierzbach. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku, w zimie w ściółce, pod opadłym listowiem i odstającą korą drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Lentz 1857, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1960, Lentz 1879, Albien 1905); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wagner H. 1941, Wiliński 1959b, Kagan i in. 1963b, Stypa-Mirek 1963, Osterloff 1884, Albien 1905, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kéler 1935b), Ruda Milicka (Borowiec L.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Ruszkowski J.W. 1933, Kinelski i Szujecki 1972); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Wiliński 1959b, Pilawa i Piskorz 1961, Warchałowski 1975), Wrocław-Księże Małe, Żerkowice koło Opola (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Pilawa i Piskorz 1961, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Kotula 1873); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola koło Tarnobrzegu (Jachno 1880); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d), Mikulice woj. Przemyśl (Kéler 1935b, Kéler 1935); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Miller 1859b), Hala Goryczkowa (Borowiec L.*); Polska (Kuntze R. 1936, Szujecki 1966b, Warchałowski 1973, Tenenbaum 1923, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1891c); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «woj. lubelskie i kieleckie» (Woroniecka 1928)

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, występujący od wybrzeży Bałtyku aż po Tatry.