Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek rozsiedlony w południowej i częściowo środkowej Europie oraz w krajach wokół Morza Czarnego i Kaspijskiego. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach południowych. Bionomia poznana niedostatecznie. Na Słowacji poławiano go wiosną i na jesieni na glebach wapiennych i w środowiskach o charakterze stepowym na różnych roślinach, jak miłek wiosenny — Adonis vernalis L., pieprzycznik przydrożny — Cardana draba (L.) Desv., pszonak drobnokwiatowy — Erysimum cheiranthoides L. Notowany również z kapust — Brassica L., m. in. jako szkodnik rzepaku — Brassica napus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Gogolin, Opole (Gerhardt 1910, Szymczakowski 1960, Gerhardt 1891c, Letzner 1871), Świdnica (Szymczakowski 1960, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk: Kalinowice woj. Opole (Gerhardt 1866, Weise J. 1882); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński W. 1873); Roztocze (Kuntze i Noskiewicz 1938, Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1936, Warchałowski 1973); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Szymczakowski 1960, Leder 1872, Warchałowski 1973), Ogrodzona koło Cieszyna (Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c, Kuntze i Noskiewicz 1938); «Śląsk» (Kuntze R. 1936, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Kinel i Noskiewicz 1930, Franz 1936); «Śląsk południowy» (Horion 1951); «Galicja» (Suffrian 1851); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)