Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Orthocis) pygmaeus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, na północ docierający do południowej Skandynawii, a na południe do Włoch północnych i Siedmiogrodu, przy czym w obrębie areału gatunkowego z zachodu na wschód jest coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska, co wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Z powodu braku okazów dowodowych A. Horion (1961) wątpi o jego występowaniu na Śląsku. Znajdowany głównie na małych hubach rosnących w szczelinach stojących drzew liściastych, na słupach ogrodzeniowych i płotach; spotykany także w przegrzybiałym drewnie uschniętych gałęzi dębu, buka, grabu i lipy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: