Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Galerucella (Neogalerucella) tenella (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący północną i środkową część Europy, Syberię i północne Chiny. W Polsce występuje w całym kraju, ale brak jeszcze udokumentowanych danych o jego stanowiskach w niektórych krainach. Postacie dojrzałe poławiano głównie latem na wilgotnych łąkach. Występuje na roślinach z rodziny różowatych — Rosaceae, na wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria L., pięciornikach — Potentilla L., kuklikach — Geum L. i poziomkach — Fragaria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Słowiński Park Narodowy — Smołdzino (Borowiec L.*); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy (Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — Gruszki i rezerwat Starożyn (Borowiec L.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stypa-Mirek 1963, Schumann 1907, Osterloff 1884); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocław (Osterloff 1884); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich (Warchałowski 1975), rezerwat Łąki Sulistrowickie (Borowiec 1987), Wrocław-Zakrzów (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Lgocki 1908, Roger 1856, Reitter 1870, Kelch 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1874, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Chabielice i Dłutów woj. Piotrków, Łódź (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kletno (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady (Borowiec 1984c); Polska (Warchałowski 1973, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1892b, Kuhnt 1912, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)