Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Galerucella (Neogalerucella) tenella (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący północną i środkową część Europy, Syberię i północne Chiny. W Polsce występuje w całym kraju, ale brak jeszcze udokumentowanych danych o jego stanowiskach w niektórych krainach. Postacie dojrzałe poławiano głównie latem na wilgotnych łąkach. Występuje na roślinach z rodziny różowatych — Rosaceae, na wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria L., pięciornikach — Potentilla L., kuklikach — Geum L. i poziomkach — Fragaria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 17 Pobrzeże Bałtyku Słowiński Park Narodowy — Smołdzino Borowiec L.*
KFP 17 Pojezierze Pomorskie Kolbudy Grentzenberg 1896
KFP 17 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska — Gruszki i rezerwat Starożyn Borowiec L.*
KFP 17 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stypa-Mirek 1963, Schumann 1907, Osterloff 1884
KFP 17 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocław Osterloff 1884
KFP 17 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 17 Dolny Śląsk Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich Warchałowski 1975
KFP 17 Dolny Śląsk rezerwat Łąki Sulistrowickie Borowiec 1987
KFP 17 Dolny Śląsk Wrocław-Zakrzów Borowiec L.*
KFP 17 Górny Śląsk Lgocki 1908, Roger 1856, Reitter 1870, Kelch 1852
KFP 17 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1874, Lgocki 1908
KFP 17 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek, Chabielice i Dłutów woj. Piotrków, Łódź Borowiec L.*
KFP 17 Roztocze Tenenbaum 1913
KFP 17 Sudety Wschodnie Kletno Borowiec L.*
KFP 17 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d
KFP 17 Bieszczady Borowiec 1984c
KFP 17 Polska Warchałowski 1973, Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 «Prusy» Lentz 1857, Siebold 1847
KFP 17 «Śląsk» Gerhardt 1892b, Kuhnt 1912, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c
KFP 17 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 17 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858