Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cis (Orthocis) vestitus Mellié, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, notowany też z Anglii, Danii i Skandynawii oraz Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony; notowany bez bliższych danych ze Śląska. Biorąc pod uwagę znane dotąd rozmieszczenie ogólne należy przypuszczać, że omawiany gatunek będzie odkryty w naszym kraju, zwłaszcza w krainach południowych, gdyż znany jest z kilku stanowisk słowackich. Wymagania środowiskowe i bionomia poznane słabo; w Słowacji poławiany w hubach rosnących na bukach i dębach, w Anglii strząsany w lecie z gałęzi dębów, postacie dojrzałe wyhodowano z larw znalezionych w martwych gałęziach lipy.
[tom 22]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Anglię, Danię, południową Skandynawię oraz Finlandię; wszędzie bardzo rzadko spotykany, często nie odróżniany od Cis festivus (Panz.). Ogólnikowa wzmianka z 1911 r. o występowaniu na Śląsku nie została potwierdzona konkretnymi stanowiskami. Obecnie znany z jednego stanowiska w Beskidzie Wschodnim na podstawie dwu okazów złowionych 26 VII 1998 r. na pryzmie drewna bukowego i brzozowego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Zyndranowa koło Dukli (Borowiec 1999); Polska (Horion 1961); «Śląsk» (Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1915)