Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Galeruca (Galeruca) laticollis (Sahlberg, 1838b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący północną i środkową część Europy, na wschód sięgający poza Ural; na południe od łuku sudecko-karpackiego występujący lokalnie. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu tylko krainach, przy czym ze Śląska Dolnego na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla pobrzeża łąk podmokłych i wilgotne zarośla. Żyje na roślinach z rodziny jaskrowatych — Ranunculaceae, zwłaszcza na rutewkach — Thalictrum L., tojadach — Aconitum L. i pełnikach — Trollius L. Postacie dojrzałe poławiano głównie jesienią, samice składają jaja w drugiej połowie września, a larwy wylęgają się dopiero wiosną roku następnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Kraatz 1873, Lentz 1876, Lentz 1879, Helm 1880, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dziewicza Góra koło Poznania (Stypa-Mirek 1963); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki (Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Dobrociesz koło Kamiennej Góry, Bolków woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910), Kudowa Zdrój (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: Kletno (Polentz 1937); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973); «Pomorze» (Schilsky 1888); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kolbe W. 1894, Gerhardt 1903, Kuhnt 1912, Letzner 1876, Letzner 1874e); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)