Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Galeruca (Galeruca) tanaceti (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Palearktyki wraz z Afryką Północną i Azją Mniejszą po dorzecze Jeniseju; w Europie na północ sięgający poza koło podbiegunowe. Gatunek wielożerny, notowany jako szkodnik różnych roślin uprawnych. Postacie dojrzałe żerują zwykle przed zmierzchem lub w dni pochmurne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Węgrzecki 1932, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938, Zumpt 1931), okolice Chełmna (Oko 1976); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1962b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Stypa-Mirek 1960, Oko 1963, Stypa-Mirek 1963, Oko 1976, Riedel 1893, Remer 1903, Schumann 1907, Pax 1916, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Osterloff 1884); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Borowiec 1987, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975, Schneider W.G. 1861, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891c); Wzgórza Trzebnickie: okolice Trzebnicy (Pax 1916, Remer 1903), Złotów (Borowiec L.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856), Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Krzemionki koło Krakowa (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), nadleśnictwo Jędrzejów (Karczewski 1961), Burzenin, Skowronno, Inowłódź (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Chełm, Kijany koło Lubartowa (Strawiński 1949); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów, Zamość (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska (Warzecha 1927, Schaitter 1870, Jachno 1880, Jabłoński 1869); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b), Babia Góra (Pawłowski J. 1968, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady (Borowiec 1984c, Starzyk J.R. i Kosior 1985); Tatry (Reitter 1870b, Starzyk J.R. 1971c), Morskie Oko (Borowiec L.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1973); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Lentz 1853); «Prusy Zachodnie» (Remer 1903); «Śląsk» (Reitter 1870, Kolbe W. 1895, Kuhnt 1912, Letzner 1874e, Letzner 1854b, Weigel 1806, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Beskid Niski» (Kulczycki 1964)

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, występujący od Pobrzeża Bałtyku aż po Tatry.