Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Galeruca (Haptoscelis) melanocephala (Ponza, 1805)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy i w krajach czarnomorskich po północny Kazachstan, przy czym rozmieszczenie w środkowej Europie jest niejasne. Łowiono go bowiem w ubiegłym stuleciu w Meklemburgii, na Pojezierzu Zachodnim i w okolicach Królewca, jednak dane o jego występowaniu na tych obszarach nie znalazły później potwierdzenia. Pewne jego stanowiska leżą na południe od łuku sudecko-karpackiego. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na podstawie danych sprzed przeszło 130 laty. A. Warchałowski (1973) przypuszcza, że obecność tego gatunku nad Bałtykiem była wynikiem jego okresowej ekspansji. Jako rośliny żywicielskie są podawane różne gatunki szczawiu — Rumex L. i rdestu — Polygonum L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: dolina koło Pępowa woj. Gdańsk (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Kuhnt 1912); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Reitter 1912, Rüschkamp 1929b); «Pomorze Zachodnie» (Warchałowski 1973); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Rüschkamp 1929b, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891)