Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dolichocis laricinus (Mellié, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, w Fennoskandii i Karelii, na wschód przez Syberię docierający do Amuru. Wszędzie, również w Polsce bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce notowany tylko z trzech krain południowych. Znajdowany głównie w hubach na drzewach iglastych (sosna, świerk, modrzew), w Szwecji spotykano go również na brzozie. Jako grzyby żywicielskie podawano: pniarek obrzeżony — Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) P. Karst. i czyreń sosnowy — Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: