Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Luperus flavipes (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Obszaru Palearktycznego, z wyjątkiem północy i strefy roślinności śródziemnomorskiej, zasiedla prawie całą Europę, na wschód dociera do Syberii Zachodniej i północnego Kazachstanu. W Polsce, choć nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje pospolicie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie dojrzałe poławiane są latem na różnych krzewach i drzewach liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Kolbudy (Grentzenberg 1896); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c, Letzner 1871); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wygoda (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Warchałowski 1975, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Kelch 1846, Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Tomków 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1874), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice koło Słupi Nowej (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: Damienice woj. Tarnów (Tomków 1978); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Gerhardt 1896b); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Kelch 1846, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Bieszczady (Borowiec 1984c); Tatry (Nowicki M. 1873, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865); Polska (Szujecki 1966b, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Warchałowski 1973); «Prusy» (Siebold 1847); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)