Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Luperus viridipennis Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem Alpy, Sudety, Karpaty, góry Półwyspu Bałkańskiego i Kaukazu. Tworzy trzy podgatunki, z których jeden występuje w południowych Alpach, drugi na Kaukazie, podgatunek zaś nominotypowy zasiedla pozostałą część wymienionego areału. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. W Bieszczadach obserwowany w tysiącach osobników (Borowiec 1984c). Postacie dojrzałe łowiono głównie w drugiej połowie lata. Jako rośliny żywicielskie podawane są olsze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910, Letzner 1871, Koltze 1873, Gerhardt 1891c); Sudety Wschodnie: Masyw Śnieżnika (Gerhardt 1910, Gerhardt 1891c); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Bieszczady (Borowiec 1984c); Tatry (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Warchałowski 1973); «Śląsk» (Horion 1951, Kuhnt 1912, Mohr 1966); «Karpaty» (Mohr 1966, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)