Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta acutecarinata Heikertinger, 1941
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek mało znany, o niejasnym zasięgu występowania, znany dotychczas tylko z Salonik i z Podola. Okazy typowe z «południowo-wschodniej Polski» pochodzą, wg Lazorko 1963, z Podola. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale istnieje możliwość jego występowania w południowo-wschodniej części kraju. Roślina żywicielska nie jest znana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska południowo-wschodnia (Heikertinger 1941)