Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta aerea Allard, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący południową część Europy i Kaukaz; notowany poza tym z północno-wschodnich stanów USA. W Polsce znany tylko z dwu krain, na podstawie danych sprzed przeszło 50 lat. Pułtusk jest najdalej na północ oderwanym stanowiskiem tego gatunku. Ogólnikowo, bez bliższych danych, wykazany ze Śląska. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki dzikich i uprawnych roślin krzyżowych — Cruciferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Pułtusk (Kuntze R. 1930b); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924, Kuntze R. 1930b); Polska Południowa (Warchałowski 1978); «Śląsk» (Horion 1951)