Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej części Europy, w północnym Kazachstanie i Syberii Zachodniej; poza tym notowany ze wschodniej części Ameryki Północnej. W Polsce, aczkolwiek notowany z nielicznych stanowisk tylko w 9 krainach, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje na różnych gatunkach warzuchy — Cochlearia L. oraz na chrzanie pospolitym — Armoracia lapathifolia Gilib., zarówno dziko rosnącym, jak i uprawianym; niekiedy żerując masowo na liściach chrzanu wyrządza szkody obniżając plon korzeni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Szulczewski 1922, Ruszkowski J.W. 1935e, Letzner 1871, Ruszkowski J.W. 1937, Kuntze R. 1936, Wagner H. 1941, Stypa-Mirek 1963); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1884); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b), Hajnówka, Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975), Wrocław-Wojnów (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Walles 1936, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Łódź (Borowiec L.*); Roztocze: Zamość (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Stary Żywiec (Wachtl 1870); Polska (Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1847c, Kuhnt 1912, Letzner 1847); «Karpaty» (Palij 1960, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Wykazany niemal ze wszystkich krain, wielokrotnie przez licznych autorów; nie notowany jeszcze ze Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich, Kotliny Nowotarskiej i Pienin.