Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ennearthron palmi Lohse, 1966
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w środkowej części Europy i w południowych prowincjach Finlandii i Szwecji. W Polsce notowany tylko ze Śląska Dolnego, ale o występowaniu na tym obszarze wątpią niektórzy autorzy (Polentz 1937; Horion 1938, 1961), natomiast G. A. Lohse, autor opisu E. palmi, przypuszcza, że dane E. filum Aubé. ze Śląska odnoszą się do omawianego gatunku. Bionomia i wymagania środowiskowe słabo poznane. Uważany za relikt lasów pierwotnych. W Szwecji znajdowany pod przegrzybiałą korą buka, a na Morawach — w hubie na dębie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: