Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek mało znany, stosunkowo niedawno opisany. Dotychczas notowany z dolnego biegu Wołgi, Kazachstanu, Podola, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Włoch, RFN, Francji i Polski, przy czym w obrębie swego areału w miarę posuwania się z południa na północ jest częściej spotykany. W Polsce chrząszcz znany od niedawna z dwu krain. Ogólnikowo wykazany z Polski przez B. Grueva (1982) na podstawie rysunku prącia w kluczu A. Warchałowskiego (1978), ale rysunek ten został wykonany z okazów łowionych w Bułgarii (Borowiec 1985b). Żeruje na różnych gatunkach roślin z rodziny krzyżowych — Cruciferae, zwłaszcza na rzepichach — Rorippa Scop.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Zawady (Borowiec 1985); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, Wrocław-Książ Mały, Radwanice koło Wrocławia (Borowiec 1985b)