Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta austriaca Heikertinger, 1909
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niejasnym obszarze rozmieszczenia, dotychczas notowany z nielicznych stanowisk w okolicy Wiednia, Niziny Węgierskiej, Gór Bukowych, przedgórza Karpat Południowych, poza tym z Borszczowa na Podolu, Tomska, dorzecza Amuru i Kraju Nadmorskiego. Z Polski wykazany tylko raz jeden ogólnikowo przed około 50 laty. Z powodu braku udokumentowanych danych tymczasowo nie zalicza się omawianego gatunku do fauny naszego kraju, ale istnieje możliwość znalezienia go w południowej części kraju, gdyż jego rośliną żywicielską jest stulisz sztywny — Sisymbrium strictissimum L. rosnący na pobrzeżach rzek i w zaroślach, a występujący u nas w Pieninach i w południowej części niżu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: