Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta hochetlingeri Fleischer, 1917
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niejasnym obszarze rozsiedlenia; znany dotychczas z nielicznych stanowisk w Chorwacji i Słowacji. Ogólnikowo wykazany przed kilkudziesięciu laty z Tatr, zapewne na podstawie stanowisk leżących po słowackiej stronie. Od niedawna znany z jednego okazu znalezionego 2.VIII.1939.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pieniny (Borowiec 1986); Tatry (Heikertinger i Csiki 1940); «Karpaty» (Heikertinger 1930)