Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę (prócz północnej części Fennoskandii), Azję Mniejszą, kraje kaukaskie i Syberię Zachodnią. Występuje w biotopach suchych i umiarkowanie wilgotnych. Jako rośliny żywicielskie są podawane różne rośliny z rodziny krzyżowych — Cruciferae. Larwy odbywają rozwój w minach wygryzionych w liściach rośliny żywicielskiej. Chrząszcz zaliczany jest do szkodników upraw roślin krzyżowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kletno (Borowiec L.*)