Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek zamieszkujący środkową Europę i część Europy Południowej, Azję Mniejszą, kraje kaukaskie oraz część Indii. W Polsce spotykany dość rzadko, wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje w suchych i ciepłych środowiskach. Jako rośliny żywicielskie podawane są rezeda żółta — Reseda lutea L. i rezeda żółtawa — R. luteola L. Larwa żeruje na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Góra (Gerhardt 1910, Gerhardt 1903); Dolny Śląsk (Gerhardt 1897, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Mysłowice (Kuntze R. 1936d, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuntze i Noskiewicz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Warchałowski 1978), Ogrodzieniec (Borowiec L.*); Wyżyna Małopolska: Wały koło Racławic (Szymczakowski 1960); Sudety Zachodnie: Krosnowice koło Kłodzka (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Letzner 1871); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1938b, Trella 1936); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Kuntze R. 1936); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)