Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta tetrastigma (Comolli, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i północnej części Europy, na Niżu Wschodnioeuropejskim oraz w Syberii Zachodniej i Środkowej po dolinę Jeniseju; w Europie granica zasięgu przebiega daleko poza kołem podbiegunowym. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w 12 krainach. Zasiedla środowiska wilgotne, gdzie żyje na różnych roślinach z rodziny krzyżowych — Cruciferae, na niżu zwłaszcza na rzeżusze łąkowej — Cardamine pratensis L. i rzepisze błotnej — Rorippa palustris De Cand., a w górach na rzeżusze Opiza — Cardamine Opizii Presl. Zwykle występuje gromadnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Lüllwitz 1914); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Myrdzik 1933, Schumann 1907, Stypa-Mirek 1963, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocław (Osterloff 1884); Dolny Śląsk: Muszkowice koło Ząbkowic Śląskich (Warchałowski 1975), Wzgórza Strzelińskie — Gromnik (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Reitter 1870, Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Modlica (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: rezerwat „Czarny Las" (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Nowa Ruda (Borowiec L.*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Letzner 1871, Gutfleisch 1859, Redtenbacher L. 1858, Zebe G. 1853); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)