Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta undulata (Kutschera, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozpowszechniony w Europie, Azji Mniejszej, krajach kaukaskich, w północnym Kazachstanie, Mongolii i Syberii aż po dorzecze Amuru. Żeruje na rozmaitych roślinach z rodziny krzyżowych — Cruciferae, zarówno dziko rosnących, jak i uprawnych; zaliczany jest do groźnych szkodników upraw roślin krzyżowych. Larwy żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kletno (Borowiec L.*)

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, nie notowany jeszcze z Puszczy Białowieskiej, Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Zachodnich, Kotliny Nowotarskiej i Pienin, z pozostałych krain wykazywany wielokrotnie przez licznych autorów.