Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Palearktykę prócz Japonii i obszarów pod kołem podbiegunowym. Według danych z piśmiennictwa żeruje na roślinach różnych gatunków należących do rodziny krzyżowych — Cruciferae i traw Gramineae. Larwa żeruje na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1963, Żurańska 1960, Żurańska 1962b, Żurańska 1965, Żurańska 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Cmoluch 1960, Stypa-Mirek 1960, Stypa-Mirek 1963, Obarski 1961b, Schumann 1907, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1950, Kuntze R. 1936, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1884, Obarski 1961b, Obarski 1962, Koślińska 1963); Podlasie (Ruszkowski J.W. 1950); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874, Grosser 1911, Kama 1962, Kama 1962b, Borowiec 1987); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Obarski 1961b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazurowa 1951); Wyżyna Małopolska: Słomniki koło Miechowa (Mazurowa 1951); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1950, Prüffer 1935, Kuntze R. 1936, Härdtl 1944, Ziarkiewicz 1961, Studziński i Juszczak 1972), Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec L.*); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów, Kąty koło Szczebrzeszyna, Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska (Ruszkowski J.W. 1950); Sudety Zachodnie: Kamienna Góra (Grosser 1911), topieliska koło Dusznik Zdroju (Harnisch 1925), Srebrna Góra (Borowiec L.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Góry Bialskie (Borowiec L.*); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1968, Koślińska 1963, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Ruszkowski J.W. 1950, Trella 1930d); Bieszczady: Maniów (Borowiec 1984c); Tatry (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Warchałowski 1978, Kuntze R. 1936, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1861); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Nowicki M. 1874); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, występujący na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich.