Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, na wschód docierający do Azji Środkowej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany dotychczas z nielicznych stanowisk w czterech krainach południowych. Stanowi on element charakterystyczny dla środowisk suchych, jałowych, niemal pozbawionych roślinności. Jako roślina żywicielska podawany jest wilczomlecz sosnka — Euphorbia cyparissias L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 17 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972
KFP 17 Wyżyna Małopolska okolice Sandomierza Warchałowski 1978, Borowiec 1984e
KFP 17 Sudety Zachodnie Brachów Szymczakowski 1960, Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1910
KFP 17 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1936, Warchałowski 1978, Szymczakowski 1960, Kuntze R. 1939
KFP 17 Wyżyna Krakowska-Wieluńska okolice Krakowa Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1939, Kuntze i Noskiewicz 1938, Szymczakowski 1960, Warchałowski 1978
KFP 17 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 17 Polska południowo-wschodnia Kuntze R. 1931c, Franz 1936
KFP 17 «Śląsk» Weise J. 1888, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Kuntze R. 1931, Franz 1936, Heikertinger 1944, Horion 1951, Mohr 1966