Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona beckeri Jakobson, 1896
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek o niejasnym zasięgu występowania; obszar zasięgu zwartego obejmuje dorzecze górnego Dniestru i dolnej Wołgi, północny Kazachstan, Zabajkale i część zakaukaskich republik ZSRR, notowany poza tym z Polski i Słowacji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych. Żeruje na różnych gatunkach wilczomleczów — Euphorbia L., w Polsce łowiony na wilczomleczu błyszczącym — E. iucida Wald. et Kit. (A. Warchałowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazurowa 1951, Warchałowski 1978, Kuntze R. 1930b, Kuntze R. 1931, Trella 1936, Kuntze i Noskiewicz 1938, Głazek 1939); Wyżyna Małopolska (Borowiec 1984e), Skowronno (Borowiec L.*); Góry Świętokrzyskie: Zagórze koło Kielc (Głazek 1939); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Węgrzecki 1963, Borowiec 1984e); Roztocze: Kąty koło Szczebrzeszyna (Borowiec L.*); Nizina Sandomierska: Hurko koło Przemyśla (Trella 1936); Beskid Wschodni: Bolestraszyce koło Przemyśla (Trella 1936), okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938); Polska (Heikertinger 1930); Polska południowo-wschodnia (Kuntze R. 1931c); «Karpaty» (Palij 1960)