Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona cyanella (Redtenbacher, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Walii i południowej Skandynawii, wykazywany poza tym z Algierii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Żeruje na różnych gatunkach wilczomleczów — Euphorbia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chełm (Helm 1883d); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocław (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Warchałowski 1975), Wrocław (Borowiec L.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Mazurowa 1951, Kotula 1874); Wyżyna Małopolska: Skowronno, Inowłódz (Borowiec L.*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Węgrzecki 1963); Roztocze: Nart i Smoryń woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Kąty koło Szczebrzeszyna (Borowiec L.*); Sudety Zachodnie: Brachów (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Stobiecki 1883, Kotula 1874, Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Warchałowski 1978, Łomnicki M.A. 1913, Heikertinger i Csiki 1940); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1870e, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)